zaterdag 21 augustus 2010

Links wil Wilders niet op zijn daden beoordelen

Mat Herben, 20-08-2010 15:54reageer 115 reacties


Nog voordat er een regeerakkoord is en nog voordat Geert Wilders ook maar één zin heeft uitgesproken in New York, heeft ‘progressief’ Nederland zijn oordeel al klaar.

Het gaat immers niet om de inhoud en zelfs niet om Geert Wilders. Ten diepste gaat het om het behoud van macht, om teleurstelling dat links buitenspel staat.

Marcuse
Oude tijden zullen herleven, want linkse activisten zijn zelden origineel. De hoogtijdagen van het actiewezen waren de jaren 1968 (Parijs) tot 1985 (demonstraties tegen de NAVO).

De toegepaste methoden leunden sterk op het gedachtengoed van de marxist Herbert Marcuse, die het kapitalisme en de parlementaire democratie afwees vanwege hun vermeende ‘repressieve’ karakter. Hij legitimeerde ‘directe actie’ en het beknotten van de vrijheid van meningsuiting, als die werd gebruikt om ‘rechtse’ gedachten te verspreiden.

De huidige polarisatie vindt haar wortels in die periode. Een generatie socialisten leerde feiten ondergeschikt te maken aan principes. Veel misbaar maken over uitspraken die uit hun verband zijn getrokken, of zelfs nooit zijn gedaan, is het eerste opstapje naar demonisering van de tegenstander.

De Volkskrant