vrijdag 21 mei 2010

Inbreng Geert Wilders verantwoordingsdebat

Voorzitter, 2009 was een rampjaar: een instortende economie, werkloosheid, massa-immigratie, islamisering, onveiligheid, overlast, slechte zorg, lange files, hoge belastingen. In Nederland werd een volksvertegenwoordiger vervolgd om zijn politieke overtuiging. En tot overmaat van ramp blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer dat het kabinet over vele tientallen uitgegeven miljarden in haar jaarverslagen nauwelijks aangeeft of zij heeft bereikt wat ze ermee wilde bereiken of er mee heeft gedaan wat zij ermee wilde doen.

Voorzitter, de economie was vorig jaar dus een ramp. De grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Het tekort en de staatsschuld explodeerden. En ook nu gaat het niet goed: eerst draaide de Nederlandse belastingbetaler op voor de zakkenvullende bankiers, nu draait de Nederlandse belastingbetaler op voor het bedrog, de corruptie en de fraude van Griekenland. Een land waar ambtenaren een dertiende én veertiende maand krijgen en waar mensen bijna direct na hun eindexamenfeest met pensioen gaan. Aan dat land geeft Nederland 5 miljard euro. Wij werken, zij de souvlaki. Wij ploeteren, zij aan de ouzo. Dadelijk kloppen misschien ook Spanje en Portugal op onze deur. Toch staan bijna alle partijen, van GroenLinks tot en met de VVD, te juichen. Maar de PVV zegt: geen eurocent naar Griekenland. En ook niet naar de Portugezen en Spanjaarden.

De keuze is: zij of wij.