vrijdag 15 januari 2010

De loze argumenten van de klimaatalarmisten

Hans Labohm

Het best bewaarde geheim van de klimaatalarmisten


Op woensdagmiddag vond een spoeddebat in de Tweede Kamer plaats over het klimaatbeleid, waarin de VVD (Helma Neppérus) en de PVV (Richard de Mos) ondermeer aandrongen op een onderzoek naar Climategate. In reactie hierop stelde minister Cramer voor om eerst het Climategate–onderzoek in Engeland onder leiding van Sir Muir Russel (een voormalig hoge ambtenaar, waardoor enige reserve over diens onpartijdigheid voorshands gerechtvaardigd lijkt) af te wachten en dan te bezien of er nader onderzoek in Nederland noodzakelijk zou zijn. Hiermee stemden de initiatiefnemers van het onderzoeksvoorstel in. Voor meer informatie over het spoeddebat zie hier en hier.

Tijdens het debat werd door verschillende deelnemers verwezen naar een aantal wijdverbreide mythes, als argumenten ten gunste van een actief klimaatbeleid. Deze zijn door de jaren heen op effectieve wijze door de klimaatpropagandamachine verspreid en worden thans in de klimaatdiscussie voortdurend gerecycled als de ultieme waarheid. Ten onrechte!

Ik pik er een paar uit.

• (Bijna) alle wetenschappers zijn het over eens dat de aarde opwarmt en dat dat voornamelijk door de mens wordt veroorzaakt.

• Een variant op bovenstaand argument is dat alle 4.000 wetenschappers betrokken bij het IPCC het er over eens zijn dat de aarde opwarmt en dat dit hoofdzakelijk door de mens komt.

• Het IPCC heeft het wetenschappelijk beschikbare materiaal op serieuze wijze afgewogen en heeft daarbij ook de opvattingen van klimaatsceptici betrokken. Het proces is een toonbeeld van zorgvuldigheid en transparantie.

• Net als bij een brandverzekering op een huis, is het ook verstandig om je te verzekeren tegen de opwarming van de aarde door preventieve maatregelen te nemen.

• Er bestaat geen zekerheid over een catastrofale opwarming maar we moeten op grond van het voorzorgsbeginsel toch maatregelen nemen.

• Ons duurzame energiebeleid leidt tot een versterking van onze economie en tot grotere onafhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstoffen.

Bij kritische toetsing blijkt echter geen van deze argumenten stand te houden.

Lees de rest op: Dagelijkse Standaard