dinsdag 24 november 2009

Het Counterjihad-manifest

E.J. BRON - 22 NOVEMBER 2009


Sinds zijn oprichting 1400 jaar geleden voert de islam oorlog tegen het westen. Moslims in de hele wereld beschouwen zichzelf altijd nog als in oorlog met niet-moslims. Dat is zo, omdat wij hier volgens de islamitische leer het ”Huis van de Oorlog”, het Dar al-Harb zijn. In het westen hebben we het verdrongen dat deze oorlog überhaupt bestaat. Wij worden intussen onderworpen aan de illusie, dat de islam een hele normale religie zou zijn net als vele andere, zoals het Jodendom, het christendom, het Hindoeïsme en het Boeddhisme.


Ongelukkig genoeg gaat het bij de islam echter om een totalitaire politieke machtsideologie, die onder het mom van een primitieve woestijnreligie suikerzoet haar ware karakter versluiert. Het is het openlijk verklaarde doel van de islamitische theologie, en ook van de politieke ideologie islam, om de hele wereld onder islamitische heerschappij te plaatsen en deze zo tot het Dar al-Islam, tot het ”Huis van de Onderwerping” te maken.

Archief Het Vrije Volk