vrijdag 15 mei 2009

EU heeft Nederlanders bedrogen


Jens-Peter Bonde

Zijn de Nederlanders wel goed wijs? Ik dacht dat jullie konden rekenen. Nooit zijn 62 procent van de kiezers zo bedrogen als nu, met de ‘oranje kaart’ – nota bene de nationale kleur.

Subsidiariteit houdt in dat regels op het laagst mogelijke bestuursniveau worden vastgelegd. Het staat in de EU-verdragen sinds het Verdrag van Maastricht, maar het heeft nooit gewerkt.

Het lag ook vast in de Europese Grondwet. Als de lidstaten zouden vinden dat de EU ergens niet over mocht gaan, zouden ze een ‘gele kaart’ kunnen trekken.

Verdrag is bedrog