donderdag 15 januari 2009

Zweden 2009: ontslag wegens steun aan Israël

Lennart Eriksson, een Zweedse blogger die het waagde op zijn blog steun te betuigen aan Israël, is om die reden ontslagen bij zijn werkgever, de overheidsinstelling Migrationsverket, Swedish Migration Board.


In zijn eigen woorden:

Kol Hakavod Le’Tzahal!
Aan mijn vrienden in Israël en aan Israël, mijn vriend.

Ik heb begrepen dat er vandaag een artikel over mijn zaak in Maariv is gepubliceerd.

Ik heb het gewaagd te bloggen over het bestaansrecht van Israël en over de pogingen van Hamas, een terroristische organisatie, om te proberen Israël door middel van een aggressieve oorlog - jihad - te vernietigen. Door dit te doen heb ik gebruik gemaakt van mijn grondwettelijke recht van vrije meningsuiting.

De Zweedse regering staat achter dezelfde standpunten: Israël heeft het recht te bestaan. Hamas is een terroristische organisatie.

Mijn werkgever vond het echter niet gepast dat ik deze opvattingen had en dat ik in het openbaar uitdrukking gaf aan mijn mening. Vanwege mijn opvattingen ben ik mijn baan kwijtgeraakt.

Ik werkte voor de Swedish Migration Board, een overheidsinstelling. Een van de belangrijkste taken van deze instelling is het beschermen van vreemdelingen door hen asiel te verlenen, bijvoorbeeld omdat ze in het openbaar uitdrukking hebben gegeven aan hun politieke mening.

De Migration Board lijkt nu, in tegenstelling tot haar eigen belangrijkste taak, mij, een werknemer, te vervolgen omdat ik uiting heb gegeven aan een politieke mening die door de Zweedse regering wordt gedeeld!

Ze doen dit ook door te weigeren gevolg te geven aan een vonnis van een Zweedse rechter, die oordeelde dat ik weer in mijn functie moest worden hersteld.

Ik heb veel steunbetuigingen vanuit Israël ontvangen. Ik zou jullie allemaal graag willen bedanken! Maar dit gaat niet echt over mij. Dit gaat over het bestaansrecht van Israël. Israël heeft dat recht. Hamas voert een aggressieve oorlog tegen Israël om haar dat recht te ontzeggen. Hier moet keer op keer op gewezen worden, zonder dat degenen die dat doen daarvoor vervolgd worden.

Wat mij betreft, ik sta volledig achter het recht van Israël om te blijven bestaan. De IDF moet dus gesteund worden in hun huidige verdediging van Israël tegen degenen die het land willen vernietigen.

Bron: http://muqata.blogspot.com/

Originele Engelse tekst op Sapere aude!