woensdag 8 oktober 2008

Op naar de burgeroorlog?

De Nederlandse burger lijkt de dagelijkse "incidenten" met meestal Marokkaanse medelanders zo langzamerhand spuugzat te zijn. Wie het nieuws, en vooral de reacties daarop, enigszins volgt kan maar één conclusie trekken: zonder een wezenlijke verandering komt dit gewoon niet goed.

Wat opvalt is de rol die de overheid speelt. Leek het er tijdens het Tweede Kamerdebat over de kwestie Gouda even op dat zelfs diverse politici het licht hadden gezien, inmiddels wordt die hoop alweer dagelijks de bodem ingeslagen. Hoofden van politie, "leiders" op gemeentelijk en nationaal niveau, allemaal buitelen ze over elkaar heen om de status quo van pappen en nathouden, niet-benoemen en heftig ontkennen gauw weer te herstellen. Niet de medelanders zijn schuld aan de problemen, maar ongenuanceerde politici, de-zaak-opruiende kranten, en natuurlijk die vervelende, onverdraagzame autochtone burger.

Als vanouds luidt de boodschap weer: niets aan de hand, doorlopen mensen. Wordt aan gewerkt, het komt wel goed. Gaat u maar rustig slapen, de overheid waakt.
"Ik verzoek den luisteraars dan ook, wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn."

De burgerij mag zich in 1940 dan door deze woorden van minister Colijn in slaap hebben laten sussen, de burger van vandaag begint zich langzamerhand bewust te worden dat hij bezig is zijn land kwijt te raken. Niet door een inval van gewapende parachutisten of een bombardement op Rotterdam, maar door een door hemzelf zwaar gesubsidieerde groep medelanders die hem stap voor stap, huis na huis, straat na straat, wijk na wijk, en ongetwijfeld straks stad na stad en provincie na provincie, uit zijn eigen land verdringen en verdrijven. Het valt te bezien of die burger deze situatie nog veel langer lijdzaam zal blijven aanzien.

Een reactie van een buurtbewoner naar aanleiding van de stelling van burgemeester Bakker dat er niks aan de hand is:

nou Mijnheer Bakker, ik denk niet dat mijn kinderen het met u eens zullen zijn.Ik weet niet hoe u kunt en durft te zeggen dat er hier niets verontrustends aan de hand is. Ik vindt het namelijk tamelijk verontrustend dat ik mijn 7 jarige dochter menigkeer heb moeten troosten nadat zij overstuur thuis is gekomen omdat er weer een of andere kolerelijer een mes op haar keel heeft gezet, of haar achteraan hebben gezeten met een mes, en nee mijnheer bakker niet door 1 en hetzelfde persoontje, maar meerdere malen door verschillende kinderen.

Vindt u het niet verontrustend dat mijn zoontje van bijna 11 wordt aangehouden door een stelletje van die smeerpijpen en dat hij zijn pokemonkaarten moet halen en of verplicht zou moeten ruilen (begin van ellende van afgelopen vrijdag) recent is er nog een jongen voor minder om het leven gebracht (mp3 speler) of bent u dat alweer vergeten? en mag mijn 7 jarige dochter dan voor haar broer opkomen? Nee klaarblijkelijk niet, want die jongelui schieten dan als ratten te voorschijn hoe ze zich zo snel kunnen verzamelen is mij een raadsel maar ratten vermenigvuldigen zich net zo snel.

Nee Mijnheer Bakker, er is niets verontrustends aan hoor, laat het de mensen maar niet horen die op het plein wonen en wiens fietszadel kapot worden gesneden, of de mensen die zich elke dag doodergeren aan dat gajes dat zich voor het plein ophoud en voor overlast zorgt, laten de buurtbewoners het maar niet horen die blijven melden en blijven melden dat er iets gebeurt (brandstichting) maar waar vervolgens niets mee gedaan wordt Dhr.Vierssen wist gisteren van niets terwijl dit toch uitdrukkelijk gevraagd was aan hem door te geven dat het gajes over middernacht fikkie aan het steken was.

Ach Mijnheer Bakker u zou het niet slecht doen in het kabinet, u drinkt ook liever een kopje thee met ze, alles liever dan daadwerkelijk iets aan de dagelijkse problemen te doen, en vooral de woningbouw verenigingen niet op de vingers tikken om bij toewijzing van woningen op te letten op de verhoudingen, van de 10 woningen die er de afgelopen 2 jaar zijn vrijgekomen zijn er geen enkele hollandse nederlanders van bijgekomen, dus jullie houden en helpen de problemen zelf de wereld in.

pak ze aan zoals in Utrecht, werkt goed hoor, ouders van het gajes daar pakken waar ze het hardst te pakken zijn. PORTEMONEE (kinderbijslag) moet u eens opletten Mijnheer Bakker, hoe de mensen dan ineens beginnen met OPVOEDEN want dat is waar het hier aan ontbreekt, OPVOEDING!!!

maar zo te lezen is u dat niet vreemd, u vindt het immers normaal dus die opvoeding is u klaarblijkelijk ook niet gegeven.

Laat de 1e nog maar 1x met zijn vingers aan mijn dochtertje of zoontje komen kijken wat er dan met de "COMMOTIE" gebeurt, want wat er afgelopen vrijdag is gebeurd mijnheer de BURGEMEESTER. is de laatste keer geweest. Een volgende keer laat ik mij niet meer uitmaken voor alles wat vies en lelijk is, ik laat me niet meer betuffen en bedreigen door een stelletje van die snotpielen, de volgende keer pak ik ze aan zoals ze zich gedragen, als gespuis, gajes van de straat!!!

Geplaatst door stuif op 18:07 07-okt-2008

Nadat bovenstaande door 'reaguurder' Houthakkert op geenstijl.nl wordt aangehaald, lezen we dit:

@ Houthakkert | 07-10-08 | 19:10
Dapper van je hoor... Helaas zullen we je vast wel op het nieuws zien als je er een paar te grazen hebt gehad. Want dan weten ze niet hoe snel ze je moeten pakken.

quote: "want die jongelui schieten dan als ratten te voorschijn(...)"

Klopt ja, had dit weekend een klein probleempje met een taxichauffeur. Ben zelf buschauffeur en soms zijn er van die aso-taxichauffeurs die denken alles maar te mogen. Helaas geeft zo'n bus toch vaak een 'hij is groot en ik ben klein' gevoel af waardoor de taxichauffeurt zijn debiele actie afbrak en mij voor liet gaan. Hij reed me klem en begon tegen de bus te schoppen. Dit was ook zo'n fijne Finse medelander. En waar ze vandaan komen weet je niet, maar op de andere hoek stoppen 2 auto's en opeens staan er 7 van die rifapen rond je bus.
Met een sisser afgelopen, wij hebben communicatie op de bus waarmee we andere bussen kunnen waarschuwen. De rit word dan gelijk afgebroken om te hulp te schieten. Toen er 4 bussen de hoek om kwamen scheuren taaiden de heren af.
berryberry | 07-10-08 | 19:29

Moeten we dit soort situaties soms nog normaal vinden? Wild-west-toestanden met bussen die elkaar te hulp moeten schieten tegen blijkbaar goed georganiseerde, kwaadwillende medelanders in taxi's?

Dat de gewone burger zich door de overheid in de steek gelaten voelt tegenover een gewelddadige minderheid blijkt keer op keer. Iedereen kent de voorbeelden van autochtonen die hard worden aangepakt, terwijl de oorzaak met de mantel der schijnheiligheid wordt bedekt. Bij het bovenstaande:
"Dapper van je hoor... Helaas zullen we je vast wel op het nieuws zien als je er een paar te grazen hebt gehad. Want dan weten ze niet hoe snel ze je moeten pakken."

of bij:
Hmm, weet nog wel dat hier in Groningen een tijdje geleden scholierenstakingen waren. Liep uit op relletjes. ME erbij en de brandweer zette de brandslang er gewoon op. Waarom wel op autochtone jongeren en niet op mocro's? Das pas discriminazi. Politie treedt wel hard op tegen NL-jeugd en niet tegen mocro's als je dit soort berichten leest. Lijkt wel alsof t hier een beetje uit verhouding is. Als ze hier willen zijn, prima, gedraag je dan ook, zo niet opzouten. Ouders dienen die kiddo's in de hand te houden..

Spiced Shortbread | 07-10-08 | 19:46

zal de gemiddelde Nederlander instemmend knikken. Zo gaat dat gewoon in ons land, anno 2008.

Maar 2008 is niet 1940. Zoals reaguurder seven zegt:
Volgens mij is sinds 2001 het aantal naïeve, usufull idiots die de Islam zien als relatief onschuldig onder de NL bevolking gestaag aan het teruglopen.

seven | 07-10-08 | 21:12


Steeds vaker kom je opmerkingen tegen als "terug naar de zandbak ermee" en "opzouten met die hap", of "dan moeten we zelf maar optreden" en "zal niets anders opzitten dan maar eigen rechter gaan spelen". Sommigen willen het (nog met een knipoog?) maar het liefst grondig aanpakken:
Ministerie voor Remigratie oprichten en die hele islamtroep het land uittrappen.

*Milde bui vanavond, 't wordt herfst*

nattebever | 07-10-08 | 21:17

Volgens onze grondwet heeft de overheid het geweldsmonopolie. Er staat niet in dat de burger zich alles maar moet laten welgevallen als de overheid geen gebruik maakt van dat geweldsmonopolie. Misschien kan Den Haag daar eens over nadenken? En dan beginnen met de orde en het gezag te handhaven zonder te discrimineren op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht? Liefst voor de vonk in het kruitvat springt?

Update:

Van het Goudse front geen nieuws: Commissaris van de Koningin Fransen heeft in Gouda van een Marokkaan een pak Goudse stroopwafels gekregen! Hoera, we zijn gered!