zaterdag 29 maart 2008

Gefeliciteerd, Geert. Jouw film “Fitna” heeft onder de moslims meer mujahideen doen opstaan.

Hier een reactie op de film Fitna van Geert Wilders. Zo te zien heeft hij de plank wat betreft de motivatie van de islam toch helemaal niet misgeslagen...

Aan Geert,

Waarlijk, onze religie zal onveranderd blijven tot de Dag des Oordeels. We zijn blij dat er mensen zijn als jij die zich blootstellen aan de gramschap van Allah. We zijn ook blij omdat we getroost zijn dat er ware vijanden van de islam bestaan zoals Allah dat in de koran heeft gezegd.

We zijn niet geïnteresseerd om het een of het ander te veroordelen, maar we zijn er wel in geïnteresseerd je te laten weten dat de islam heel Europa zal overheersen, inclusief jouw woonplaats, en dat de jizya in jouw land zal worden ingevoerd, zodat alle ongelovigen in vernedering zullen leven tot ze zich tot de islam zullen bekeren. Mogen we je eraan herinneren dat er duizenden moslims bij je in de buurt wonen, dus je kunt altijd verwachten dat er iets onverwachts gebeurt.

Tegen het einde van je film schreef je:

"Want het is niet aan mij, maar aan de moslims zelf om de haatdragende verzen uit de koran te scheuren."

Die opmerking van jou bevestigt het volgende vers in de koran:

En de joden noch de christenen zullen je ooit welgezind zijn tenzij je hun Millah(levenswijze/religie) volgt. (2:120)


Zo heeft Allah ons, in zijn Genadigheid, nog een praktisch voorbeeld gegeven van een kufr (m.a.w. dat ben jij, Geert) die de moslims nooit welgezind zal zijn tot we aanhangers zijn van zijn religie.

Bij Allah, het enige dat we zullen verscheuren is jouw hart, het hart van de democratie, en de harten van degenen die tegen de moslims strijden. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) belooft overheersing, en ook wij beloven overheersing. En hoe zal het jou vergaan, Geert, wanneer de profeet Jezus vanuit de hemel op aarde terugkeert en het christendom vernietigt en met succes jihad voert tegen de wereld?

Dat moment zal spoedig aanbreken.

Je hebt ook gezegd:

"Van de overheid moet u respect hebben voor de islam, maar de islam heeft geen enkel respect voor u."

Daar zou je een heel boekwerk over kunnen schrijven, maar in het kort: de islam respecteert ongelovige overheden niet.

Je hebt gezegd:

"De islam wil overheersen, onderwerpen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving."

Dat is correct.

Net zoals jouw beschaving de onze wil vernietigen, zo proberen wij die van jou te verwoesten. Raad eens wanneer we daarmee ophouden.

Je schreef:

"Nu moet de islamistische ideologie worden overwonnen."

Zolang de wereld bestaat, kun je nooit de islamistische ideologie vernietigen, en onze ideologie is bestemd zich te verspreiden.

Je schreef:

"Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid."

Wij zeggen: stop de democratie, en verdedig je fundamentele mensenrechten.

Maar we haten jou niet vanwege je vrijheden omdat we die vrijheden niet achten. We haten je vanwege je ongeloof en je verzet.

Dus ga door met waarschuwen, en wij zullen ook doorgaan met waarschuwen. De islam hekelt de democratie, de islam hekelt christenen en joden, de islam hekelt het verderf van de ongelovigen op deze aarde, en de islam is in aantocht om de legers van het ongeloof en de valse regeringen en religies van de wereld te verpletteren en de mensheid vanuit de duisternis in het licht te voeren.

Al haten we jou in Allah’s naam en al bidden we dat je vernietigd zult worden, toch zijn we blij dat je deze film hebt gemaakt, want hoe negatief de ongelovigen de islam ook voor willen stellen, uiteindelijk is het de islam die zich wijd en zijd zal verbreiden. De media in Amerika hebben hun best gedaan om de islam af te beelden als een slechte religie, maar kijk eens hoeveel duizenden mensen zich tot de islam hebben bekeerd na de invasie. Zo zal de islam zich over heel Europa verspreiden, en uiteindelijk zullen we winnen en zullen we jou vernederen.

Gefeliciteerd Geert. Jouw film heeft onder de moslims meer mujahideen doen opstaan.


Bovenstaande tekst is een vertaling van het artikel: congratulations-geert-your-fitna-movie-has-created-more-mujaahideen-amongst-the-muslims