dinsdag 18 maart 2008

Even over Europa

Uit de nieuwsbrief van www.wijwillenreferendum.eu/

Ander Europa

Het hervormingsverdrag

Vijf landen hebben inmiddels het hervormingsverdrag, dat in de plaats komt van de in 2005 in de referenda in Frankrijk en Nederland verworpen grondwet, geratificeerd. Deze landen zijn: Hongarije, Slovenië, Malta, Frankrijk en Roemenië. Slechts in één land (Ierland) is het zeker dat er een referendum over het nieuwe verdrag komt, waarschijnlijk in juni.

Het Britse parlement heeft met 311 tegen 248 stemmen besloten dat in het Verenigd Koninkrijk geen referendum wordt gehouden over het verdrag. Een door de Conservatieve Partij ingediend voorstel voor een referendum kreeg de steun van 29 parlementariërs van Labour en 13 Liberaal-Democraten, terwijl drie conservatieve parlementariërs tegen stemden. Het verdrag zal nu, zo is de verwachting, zonder veel problemen deze zomer door het Britse parlement goedgekeurd worden.Behalve door de Conservatieve Partij is ook door de vakbonden en een groot aantal niet-gouvernementele organisaties actie gevoerd voor een referendum. Onder de Britse bevolking is maar liefst 88% vóór een referendum, zo blijkt uit opiniepeilingen.

Het Europese Parlement heeft zich inmiddels ook uitgesproken over het nieuwe verdrag. 525 leden stemden voor en 115 tegen, terwijl 29 parlementsleden zich onthielden van stemming. Een motie waarin gevraagd werd de uitslag van het referendum in Ierland te respecteren, werd verworpen met 499 stemmen tegen, 129 voor en 33 onthoudingen. De boodschap aan de Ieren is dus: wat jullie ook beslissen, wij in Europa trekken ons er niets van aan.

In Duitsland kan er aanzienlijke vertraging optreden in de goedkeuring van het verdrag. Zowel politici van de linkse partij “Die Linke” als van de regeringspartij CSU overwegen om de tekst van het verdrag voor te leggen aan het Constitutionele Hof, met de vraag of het verdrag niet in strijd is met de Duitse grondwet. Het zou dan goed mogelijk zijn dat de Duitse president Horst Köhler het verdrag niet ondertekent vóór dat het Hof een uitspraak heeft gedaan. In juni 2005 weigerde de Duitse president ook de goedkeuringswet voor de Europese Grondwet te tekenen voor dat het Constitutionele Hof zich daarover had uitgesproken.

In Nederland is de goedkeuringswet nog niet door het kabinet naar de Kamer gezonden. De behandeling zal naar verwachting in Den Haag pas over een maand of drie plaatsvinden. Dan komt ook een initiatiefwetsontwerp aan de orde van de SP om een referendum te houden. Pas dan wordt dus definitief besloten of er een referendum komt. Al is de kans daarop, na de draai van de PvdA, zeer klein.
...

U kunt zich hier op de informatieve nieuwsbrief abonneren.