dinsdag 26 februari 2008

Hamas-haasje roept op tot boycot van Deense producten en dreigt Denen met de dood vanwege de Mohammed-cartoons

Onderstaande fragmenten zijn van een kinderprogramma van Hamas, “De pioniers van morgen” dat op 22 februari, 2008, op Al-Aqsa TV te zien was:

Vertaling van het transcript van de onderstaande clip:

De jeugdige gastvrouw is Saraa Barhoum.
Saraa: "Amani, jij hebt gezien hoe het Westen de profeet Mohammed heeft aangevallen. Wat heb jij te zeggen in naam van de profeet Mohammed?"
Amani, aan de telefoon: "In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, zeg ik tegen deze laffe ongelovigen…"
Assud het haasje: "Die misdadigers…"
Amani: "Ja, die misdadigers… Jullie bespotten onze profeet Mohammed, maar kijk, mijn geliefde profeet Mohammed, hoe Allah hen heeft geantwoord: 'Allah zal hun spotternij bestraffen en Hij zal hen blindelings in hun overtreding verder laten afdwalen.' Mijn geliefde boodschapper van Allah, ze hebben u bespot met hun tekeningen omdat ze de genade in uw hart niet kennen. Mijn geliefde Mohammed, als ze de genade in uw hart hadden gekend, hadden ze u dit niet aangedaan. Allah weet dat we u liefhebben, en dat we u met onze ziel, met ons bloed, met onze harten zullen behoeden."
[...]
Assud: "Boycot jij producten uit Israël en Denemarken?"
Amani: "Ja, Assud. Dat doe ik."
Assud: "Ben je helemaal opgehouden met die te eten?"
Amani: "Ja."
Assud: "Dat is fantastisch. Ga zo door."
Saraa: "We gaan met zijn allen Deense producten boycotten, en wat nog veel belangrijker is, we zullen Israëlische producten boycotten, Amani."
Amani: "Als je het goed vindt, zou ik graag doorgaan."
Assud en Saraa: "Ga door."
Amani: "Tot slot zou ik me willen verontschuldigen bij de boodschapper van Allah. Moge Allah deze afgedwaalde ongelovigen vervloeken. Wij, de soldaten van de pioniers van morgen, verontschuldigen ons bij u, geliefde boodschapper van Allah. Denemarken heeft u verketterd, maar u bent een bron van trots en genade voor islam en de moslims."
Assud: "De [Amerikaanse] cowboys hebben u ook verketterd."
[...]
Amani: "Onze broeders, de Amerikanen, hebben de profeet Mohammed beledigd…"
Assud: "Dat zijn onze broeders niet, dat zijn criminelen."
Amani: "Wat?"
Assud: "Dat zijn ongelovigen, niet onze broeders."
Amani: "Ze zijn vijanden van Allah, en ze hebben de profeet Mohammed beledigd."
[...]
Saraa: "Hoe durfden deze Denen de boodschapper van Allah te beledigen? Heb je daar een antwoord op, Assud?"
Assud: "Nee, dat heb ik niet. Misschien omdat de Arabieren en de moslims zwijgen, hebben [de Denen] hen vernederd en hen deze dingen aangedaan."
Saraa: "Dat is één reden, maar er is nog een veel belangrijkere reden, Assud."
Assud: "Ik heb geen idee."
Saraa: "Het komt omdat het Westen heeft gezien dat we de religie van Allah hebben verlaten, en de Soenna van onze profeet Mohammed. Ze hebben ook gezien dat we de religie van Allah hebben verzaakt, en daarom konden ze de profeet beledigen, omdat… We niets hebben gedaan om de profeet Mohammed te behoeden. Maar ik zeg tegen hen: Jullie hebben nog niets gezien. Als Allah het wil zullen de pioniers van morgen de profeet Mohammed behoeden met alles wat ze hebben, en zelfs met hun bloed, Assud. Ze zullen niet toestaan dat ze dit nog eens doen."
Assud: "Als ze het nog eens doen, Saraa, dan doden we hen, ja?"
Saraa: "Als Allah het wil."
Assud: "Ik zal ze bijten en verslinden."
Saraa: "Ja."
[...]
Assud, wij zijn geen terroristen. Het enige wat we willen is ons geliefde thuisland, Palestina, weer terugkrijgen. We willen dat heel Palestina van ons is. Wij zijn geen terroristen."
Assud: "Omdat het in de eerste plaats van ons was, ja?"
Saraa: "Klopt. Ze zeggen dat we terroristen zijn alleen maar omdat we dat willen, maar natuurlijk zijn we geen terroristen…,"
Assud: "Zij zijn de terroristen."
Saraa: "Ja, Assud. Als Allah het wil zullen we de steden onder de Zionistische bezetting heroveren, zoals Jaffa, Haifa, Acre, Ashdod, het dorp van Hoj, en alle Palestijnse steden."
Assud: "Saraa, weet je wat ik hoop? Ik wil dat we Jaffa, Acre, Haifa en heel Palestina innemen, als Allah het wil, en dan zullen we naar Irak gaan. Alle grenzen zullen geopend worden. Er zullen geen barrières zijn tussen ons en Egypte, en hetzelfde geldt voor Jordanië en Saoedi-Arabië. We zullen met de auto in en uit rijden. Ik hoop dat dit werkelijkheid wordt. Denk je dat dit gaat gebeuren?"
Saraa: "Als Allah het wil zal dit al spoedig gebeuren."
Assud: "Als Allah het wil zal een tijger mijn plaats innemen als ik een martelaar ben. Als Allah het wil zal ik degene zijn die de dingen in orde brengt, en zal er geen tijger komen. De “Pioniers van morgen” en ik zullen de droom uit laten komen.
[...]
Wie zal deze show presenteren als jij een martelaar bent geworden? Zullen 100.000 Saraa’s je plaats innemen?"
Saraa: "Als Allah het wil, Assud."
Assud: "We zullen ze uit de Pioniers van morgen kiezen, als Allah het wil."
Saraa: "Als Allah het wil, er zijn duizenden soldaten van de Pioniers van morgen."
Assud: "Martelaar worden ter ere van Allah, dat is waar we op hopen, ja?"
Saraa: "Klopt, Assud."
[...]
Saraa: "Wat wil jij tegen de cartoontekenaar zeggen die met dit alles begonnen is, en die de profeet heeft beledigd door hem te tekenen?"
Assud: "Hij is een crimineel."
Saraa: "Ja, een crimineel."
Tasnim, aan de telefoon: Ik zeg tegen hem, en tegen hen allemaal, dat hoe ze hem ook proberen te verbergen, we zullen er toch in slagen hem te doden, hem te vermoorden."
Assud: "Als Allah het wil."
Saraa: "Ik bid dat Allah hem door de aarde laat opslokken, zodat hij een les zal zijn voor anderen net als hem, Tasnim."
[...] Assud, onze show is blijkbaar afgelopen. Wat wil jij tegen deze crimineel zeggen, de cartoontekenaar die de profeet heeft beledigd door hem te tekenen?'
Assud: "Ik zeg tegen hem wat jij al hebt gezegd: "Jij crimineel, jij schooier, jij stuk uitschot – hè, Saraa? Als Allah het wil zal de dag komen dat je spijt hebt van wat je hebt gedaan."

Bekijk de Memri-clip: Hamas Bunny Assud Urges Boycott of Danish Goods and Threatens to Kill Danes over Muhammad Cartoons

Over haatzaaien gesproken. Zo wordt de volgende generatie terroristen dus geïndoctrineerd. En hoeveel Nederlands en Europees belastinggeld zou er in dit culturele hoogstandje zitten?